แผนการเรียน Intel Teachฯ
การอบรม Intel Teachฯ
โครงการอบรม E-Learning
อบรม E-Learning รุ่น 1
อบรม E-Learning รุ่น 2
อบรม E-Learning รุ่น 3
โครงการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
การอบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย
VDO ทัศนะศึกษานอกสถานที่
VDO การประกอบคอมฯ 1
VDO การประกอบคอมฯ 2

ปวช.เทียบโอน พระเณร

ความเป็นมา

รูปแบบการเรียน
ตารางเทียบโอนวิชาสามัญ
แนวทางการเทียบโอน
รวม Link Web ที่น่าสนใจ
ประวัติการทำงาน

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

Counters

พระบรมราโชวาส คำว่า "พอเพียง"  พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ  เว็บไซต์  เครือข่ายกาญจนาภิเษก

e-Book ท่านสามารถเลือกคลิกในส่วนที่ต้องการศึกษาข้อมูลได้

     

    

ครูได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผู้เรียนหรือผู้สนใจ  จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนจากนั้นครูจะพิจารณายืนยันให้เป็นสมาชิกเมื่อครูยืนยัน การเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้อย่างสมบูรณ์ 

คลิกเพื่อเข้าสู่ การเรียนระบบออนไลน์[E-learning Online]  และ สมัครสมาชิก

คลิกเลยครับ

www.vec.go.th [สอศ.] www.boga.go.th [สอ.] www.bpcd.net [สสอ.] http://bsq.vec.go.th [สมอ.]

e-Learning มัธยมศึกษา e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ บทเรียนออนไลน์อาชีวศึกษา
http://iau.vec.go.th [ตสน.] http://bme.vec.go.th [สตอ.] สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

 

  โดย ครูวรพจน์ ธราวรรณ  วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

E:Mail  vorapot.thrawan@gmail.com      Web: http://www.vorapot.com